Hög tid att sanera PCB

I sommar, 30 juni 2014, löper tidsfristen ut för fastigheter som är byggda eller renoverade 1956-1969 när det gäller krav på sanering av PCB. Om du som fastighetsägare eller bostadsrättsförening inte redan vidtagit åtgärder för att kartlägga eller sanera PCB är det hög tid att agera nu.

När den 30 juni passerat kommer säkerligen kommunens miljökontor kontrollera att PCB-sanering utförts, eller att det finns handlingsplaner för att utföra sådan, i de fastigheter som byggts eller renoverats mellan 1956-1969. Den som inte följt de regler som gäller riskerar då att göra sig skyldig till miljöbrott.

Anlita någon med rätt kunskaper. Stahrebolagen har lång erfarenhet av att inventera och sanera eventuell förekomst av PCB (polyklorerade bifenyler). Hör av dig till oss om du vill ha hjälp med effektiv och rätt utförd PCB-sanering i din fastighet.

Läs mer om PCB-sanering här