Industrirengöring och sanering
Vi har lång erfarenhet av industrisanering. Under åren har vi ställts inför många olika typer av saneringsuppdrag, som rengöring av vattentorn, broar, dammar, siloanläggningar, specialmaskiner inom industrin, ugnar, valsverk, traverser, oljeskador med mera.
Låt oss hjälpa er att underhålla en ren och säker industrimiljö för att att förebygga driftstörningar och andra tillbud.