Vi är miljödiplomerade!

Vi har alltid trott på öppenhet och engagemang i miljöfrågor då det skapar förtroende för vår verksamhet hos kunder, ägare, anställda och myndigheter. Därför är det extra kul att vi från och med maj 2014 är miljödiplomerade.

Miljödiplomering

Miljödiplomeringen innebär att vi arbetar efter ett miljöledningssystem som bygger på de fem grundelementen i ISO 14001 och uppfyller kraven i den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas.

Vi avser att hela tiden jobba aktivt och följa upp vårt miljöarbete. Miljödiplomeringen är ingen engångsprodukt – en gång om året sker omdiplomering och revidering som utförs av representanter från Eskilstuna Energi & Miljö och externa konsulter.

Läs gärna mer om vårt miljöarbete