top of page
health-5009994_1920.jpg

Bäste kund

Din och våra medarbetares säkerhet och välmående är av högsta prioritet för oss. Vi vill försäkra dig om att vi följer myndigheternas rekommendationer och riktlinjer för att förebygga smittspridning av coronaviruset (COVID-19) på våra arbetsplatser och kontor. 


En del av de åtgärder vi kommer att genomföra för att motverka Coronavirusets spridning


• Ställ frågor till kunder om sjukdomstillstånd, samt om de varit i riskzoner. 

• Vi kommer avstå handskakningar, samt be kunder att hålla minst 2 meters avstånd när vi utför arbetet. 

• Om så arbetet kräver (i smittoriskmiljöer) arbeta i visir, helmask alternativt halvmask + skyddsglasögon, skyddsoverall samt gummihandskar. 

Vår personal utför dessa åtgärder för att minska risken för spridning 

• Tvätta händerna grundligt med tvål och varmt vatten före måltid, mathantering och efter toalettbesök 

• Finns inte möjlighet till handtvätt kan handsprit vara ett alternativ 

• Undvik att röra vid ansiktet med otvättade händer 

• Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk 

• Stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom 

Vi erbjuder sanering och desinfektion i lokaler, byggnader, kontor och andra utrymmen för att minska smittspridning och skapa en tryggare miljö. Vi har metoder, rutiner och utrustning för att på ett säkert sätt kunna sanera virus som Corona. 


Ta hand om varandra 

Bernhard Barkfeldt Stahre 

VD 

COVID 19: Om
bottom of page