top of page
brand.jpg

SANERING

Brandsanering 

En brandhärjad industri, fastighet, affärslokal eller villa är ingen uppbygglig syn. I den allmänna förstörelsen ligger det nära till hands att döma ut lagerinventarier och lösöre som anses totalskadat eller värdelöst. Kvalificerad rådgivning kan innebära stora besparingar. Vi har kunskapen och erfarenheten som krävs.

Vid industribränder där det i regel finns mycket PVC frigörs det saltsyra. Saltsyredimmor sprids lätt över stora områden. Det är därför viktigt att mäta kloridhalten i brandhärjade lokaler och i kringliggande utrymmen, så att rätta åtgärder kan sättas in såsom avfuktning, inplastning, inoljning, bortforsling och sanering. Vid fastighetsbränder utför vi kvalificerade rengöringar och luktbehandlingar.


Renovering och sanering av lösöre

Vi har ett brett program för rengöring av lösöre efter brand. Vi tvättar möbler, mattor, inventarier med mera. I lokalerna finns även separat ozonkammare, som effektivt eliminerar lukt, som eventuellt kan finnas kvar efter rengöring.

Ibland är det viktigt att snabbt få bort egendom från skadeplatsen, lika viktigt är det att man kan ta hand om föremålen på rätt sätt. Då krävs det stora utrymmen före, under och efter renoveringsarbetet. Vi har stora och ändamålsenliga lokaler för detta.

Vad kan återställas? Vad måste kasseras? Det är bara experterna som kan bedöma det. Möbelsnickare, möbeltapetserare, urmakare, konstsmeder m fl. Vi har samarbete med dessa hantverkare vilket gör att vi kan hjälpa den olycksdrabbade med hela paketlösningar.

Specialsanering

Inom denna kategori ingår sanering efter dödsfall, Blodsanering, sanering av urin från djur, sanering av avföring, sanering av alla slags saker som ingen annan vill städa.

När något så tragiskt som dödsfall inträffar eller att det på ett eller annat sätt blivit blod som måste avlägsnas så går det att beställa en sanering av oss.

Vi har både erfarenhet och expertis som gör att vi utför arbetet på ett snabbt, smidigt och på anonymt sätt. Saneringar efter avföring och urin är något som vi ofta sanerar och förekommer oftare än vi tror. Våra beställare är kommunen, socialen, dödsbon och anhöriga.


Socialsanering
När inte vanlig städning räcker eller vanlig städpersonal inte klarar av att få rent så behövs andra metoder. Socialsanering behövs ibland när det hänt något tragiskt, så som att sanera efter personer som på ett eller annat sätt inte varit kapabla till att städa efter sig själva under väldigt lång tid eller om de har haft ett missbruk och det kan finnas kanyler och liknande kvar.
Vi försöker då att återställa bohaget till ett skick som den boende kan leva i eller så sanerar vi det så att det är färdigt att renovera innan försäljning eller byte av hyresgäst.
Under dessa saneringar är sekretess extra viktigt och vår personal är alltid diskret. Oftast är beställaren av socialsaneringar socialtjänsten, begravningsbyrå, hyresvärdar eller någon anhörig.
När vi gör en socialsanering så brukar vi forsla bort skräp och sedan rengöra ordentligt. För att få bort lukter så använder vi oss av ozonaggregat eller fogging av olika slag, som är en rök som vi fyller bohaget med för att det ska ta bort ovälkommen lukt överallt.

Nikotinsanering
När någon har rökt inomhus under flera år så bildas det feta lager av nikotin överallt och det är en otäck lukt som är svår att få bort. Vi vet hur man sanerar för att förhindra att lukten kommer tillbaka efter renovering. Det behövs en ordentlig rengöring innan målning och tapetsering och ibland behövs även rivning, vilket kräver kompetens som vi besitter.

Mögelsanering

Microbiell påväxt ( svamp eller bakterier.)
Microbiell påväxt betyder att det finns någon form av mikrob i byggnadsmaterialet. Det kan röra sig om mögelsvamp, rötsvamp, strålsvamp, blånadssvamp eller bakterier.
För att mögel ska förekomma och sprida sig så behövs  fukt, värme, näring och tid. Vissa arter kan överleva långa perioder av torka för att sedan växa till sig igen om klimatet blir mer gynnsamt. Vissa är mer aggressiva än andra och kan förstöra stora delar av ett hus på bara några år. Det är viktigt att ta tag i problemet så fort det bara går.

Sedan gäller det att reda ut vad grundorsaken är. Vi har kompetensen att både felsöka och åtgärda problemen.
I samband med mögelskador utför vi fuktkontroll, fungicidbehandling, ozonbehandling och mykologiska analyser och luftanalyser.

Sanering: Service
bottom of page