top of page
tunnel-ge33d234d1_1920.jpg

FILMNING AVLOPP

Ibland behövs filmning av rör och avlopp för att fastställa fel och brister i avloppssystem och stammar.

Med videokamera och fiberoptik kan vi kontrollera stammar, kökspåstick, golvbrunnar och övriga ledningar och sedan kan vi med hjälp av filmen se vad som är orsaken till problemet och upprätta åtgärdsförslag.

Med hjälp av kameran går det även att kartlägga ledningar som inte finns med på ritningar sedan tidigare.

I Eskilstuna samarbetar vi med Swoosh 

Filmning avlopp: Service
bottom of page