top of page
20171101_083550.jpg

FUKTMÄTNING OCH TORKNING AV VATTENSKADOR

Fuktmätning och sanering av vattenskada
Dolda fuktskador är mycket svåra att upptäcka för en lekman. Får de utvecklas, kostar de ofta mer att reparera än akuta vattenskador som syns direkt. Det är alltså viktigt att angripa fukten i tid. Man kan aldrig med blotta ögat avgöra hur allvarlig en fuktskada är och hur långt den har gått. Den enda säkra bedömningen får du av specialister med rätt utrustning.

Vi kan fuktmätning
Stahrebolagens välutbildade personal har lång erfarenhet från uttorkningar, fuktmätningar och konsultationer. Med mätinstrumentens hjälp kan vi bilda oss en uppfattning om skadans omfattning och därefter vidtaga rätta åtgärder. För effektiv kontroll och övervakning av dolda fel, svåråtkomliga föremål dit ögat inte når, använder vi fiberoptik i exempelvis isolering av ytterväggar, läckage, sprickbildningar med mera.


Vi åtgärdar dina fukt- och vattenskador
Torkmetoderna som vi använder bygger på den välkända principen, torr luft torkar ut. Den torra luften kommer åt överallt, utan att du behöver bila, bryta upp golv, väggar eller tak. Avfuktare och fläktar kan placeras där de inte stör någon, och den torra luften leds sedan till vattenskadan genom rör och slangar.
Vår målsättning är alltid är att verksamheten kan fortsätta som vanligt i de vattenskadade lokalerna så att avbrott och flyttningar undviks. Torkförloppen kontrolleras kontinuerligt, och torkprocessen följer vad materialen klarar. Naturligtvis protokollförs hela processen och du som beställare har tillgång till alla handlingar efter avslutat jobb.

Kontakta oss
Hör av dig till oss om du vill veta mer om hur vi åtgärdar fukt- och vattenskador.

Fuktmätning och torkning av vattenskador: Service
bottom of page