top of page

OM OSS

Stahrebolaget bildades 1974 med affärsidéen att sanera efter brand och vattenskador. Företaget har därefter växt och utvecklats i etapper, hela tiden med nära anknytning till ordet sanering. 

Idag är vi ett av mellansveriges största saneringsföretag inom brand– och vattenskadesanering, ventilationssaneringar, högtrycks- och underhållsspolningar, TV-inspektioner av VVS-ledningar, klottersaneringar, miljö- och riskinventeringar, luftanalyser, mögelsaneringar, olje- och kemikalieskador, asbestsaneringar samt andra specialsaneringar.

Stahrebolagen har för närvarande 67 årsanställda. Huvudkontoret finns i Eskilstuna, filialkontor i Nyköping och Enköping. Med Stahrebolaget i Eskilstuna, Nyköping och vårt dotterbolag Carlsson & Stahre i Enköping har vi skapat ett komplett koncept för saneringsbranschen.

Våra beställare är försäkringsbolag, kommuner, landsting, försvaret, byggföretag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Vi är medlemmar i SFR, Saneringsföretagarnas Riksförbund, och följer deras policys gällande miljö-, arbetsmiljö och kvalitetsarbete, samt är anslutna till arbetsgivarorganisationen Almega Serviceentreprenörerna, SOS Alarm och Larmtjänst.

Stahrebolaget är en pålitlig partner som tänker och agerar långsiktigt. Vår kreditvärdighet är högsta möjliga, fastställd av kreditupplysningsföretaget Soliditet.

Bolagsnamn: Stahrebolaget fukt- & saneringsteknik AB
Org.nummer: 556337-0732
VD: Bernhard Barkfeldt Stahre

tidslinje.jpg
Om oss: Om
bottom of page