top of page

VISSELBLÅSNING

businessman-gf5f503fb9_1920.jpg

Stahrebolaget strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och hög affärsetik. Vi värdesätter säkerheten och respekten för alla som påverkas av vår verksamhet. Du har en viktig roll i vår framgång.

Visselblåsning ger möjlighet att rapportera misstankar om felaktigt agerande. Du behöver inte bevisa dina misstankar, men alla meddelanden ska lämnas i god tro. Alla meddelanden behandlas konfidentiellt.

Rapportera här

Visselblåsning: Om
bottom of page