top of page
asbest.jpg

ASBESTSANERING

Sanering och rivning av asbest
Vi utför all förekommande asbestsanering, även inkapsling. Vi är auktoriserade för asbestsanering och har god kunskap om de lagar och förordningar som måste följas. Vår långa erfarenhet, välutbildade personal och moderna tekniska hjälpmedel garanterar att saneringsarbetet utförs på ett riktigt sätt.
Asbest är ett miljöskadligt avfall och hälsovådligt material som bland annat återfinns i eternitplattor, ventilationskanaler och kakelfix. 1977 förbjöds blå asbest och totalförbudet kom 1982. Det kan förekomma asbest i byggnader uppförda innan 1979.

Asbestsanering: Tjänster
bottom of page