top of page
water-g4e8173702_1280.jpg

SPOLNING AV RÖR OCH AVLOPP

Avloppsstopp och igenslammade ledningar orsakar många onödiga översvämningar i fastigheter och villor. Vi har ett program för underhållningsspolning av stamledningar, kökspåstick och golvbrunnar. Systemet bygger på högtrycksspolning med stora och små spolare.

Om problem uppstår med att hitta rörledningar eller om ritningar saknas över rörsystemet kan vi föra in en sändare i ledningarna som ger signaler upp över mark och golv. På detta sätt lokaliseras rördragningarna.

I Eskilstuna samarbetar vi med Swoosh som utför dessa tjänster 

Spolning av rör och avlopp: Tjänster
bottom of page